top of page

Eerste communie: het sacrament van de eucharistie

De eerste communie is voor het eerst helemaal meedoen in de eucharistieviering. Hiermee zet je een volgende stap in je geloofsgroei na het sacrament van het doopsel. Toen werd je opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen en in de kerkgemeenschap. Vanaf de eerste communie kan je de eucharistie ten volle beleven.

Maar wat is die eucharistie? In de eucharistie vieren christenen dat God hen nabij is, heel speciaal vieren ze dit door samen te komen, door te luisteren naar zijn Woord en door Hem te ontmoeten in het Brood tijdens de communie.

Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf, je laat Hem toe in je leven en je wordt één met de kerkgemeenschap.

Om de communie te mogen ontvangen moet je gedoopt zijn. De meeste kinderen worden gedoopt als baby en doen hun eerste communie als ze zeven of acht jaar zijn. Indien dit nog niet eerder gebeurde, kan de vraag naar de eerste
communie tevens de aanleiding zijn voor het doopsel. Spreek hierover met een van de pastores.

Indien je in de pastorale zone Haacht je eerste communie wil doen en je niet in een van de basisscholen van Haacht school loopt, neem dan contact op met één van de verantwoordelijken voor de eerste communie of met een van de pastores.

Voorbereiding eerste communie 2023-2024

Vieringen eerste communie 2025

- zaterdag 17 mei 2025 om 11 uur - Sint-Jan de Doper Tildonk

zondag 18 mei om 10.30 uur - Sint Remigius Haacht

  voor de eerste communicanten van Haacht Station, Sint-Adriaan, Sint-Remigius, Wakkerzeel en Wespelaar

 

Vieringen eerste communie 2025

bottom of page