top of page
Doopsel.jpg

De doop is opname in de geloofsgemeenschap

Het doopsel of de doop is in het christendom het eerste sacrament van de christelijke initiatie (daarna volgen nog de eucharistie en het vormsel). De dopeling wordt overgoten met doopwater of erin ondergedompeld. Daarbij wordt de doopformule uitgesproken: ‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’, naar Matteüs 28,19. Door de doop wordt men opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen en in de kerkgemeenschap.

Regeling voor dopen

 

Ouders die hun kind willen laten dopen, doen tijdig de aanvraag voor de doop en nemen deel aan de doopvoorbereiding.

Dopen 2023-2024.JPG

De doopvieringen gaan in principe om de twee maanden door, op de tweede zondag van de maand, in de kerk van Wespelaar.

Hiernaast blijft het mogelijk, zelfs wenselijk, om kinderen zo vaak als mogelijk/haalbaar te dopen tijdens een zondagsviering waarin de priester of diaken voorgaan. Dit proberen we zeker te doen met kinderen die gedoopt worden in voorbereiding van hun eerste communie.

In de pastorale zone De Goede Herder Haacht wordt maandelijks een gezamenlijke doopvoorbereiding gepland in de kerk van Wespelaar van 19.30 tot 21 uur.

De voorbereidingsavond bestaat uit:

  • een administratief luik: invullen en tekenen van de nodige documenten;

  • een catechesemoment over de betekenis en het verloop van de doop;

  • concrete afspraken voor de doopviering en de voorbereiding ervan;

  • een ontmoetingsmoment met de pastores en de andere ouders.

Als je je kind wil laten dopen, maak dan tijdig een afspraak via mail: zonesecretariaathaacht@gmail.com of telefonisch: 0478/66.04.69.

Gelieve ook het document 'aanvraag van doopsel' ingevuld te bezorgen.

De doopaanvraag moet ingediend worden tenminste twee maanden voor de doop.

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen. In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben.

Het ontvangen van een doopsel is gratis. Vaak willen mensen toch bijdragen aan goede doelen die door de parochie worden gesteund. Dit is in onze pastorale zone mogelijk door een vrije bijdrage over te maken op de rekening van

Zone De Goede Herder Haacht:

BE43 7360 5446 8901

Mededeling: gift fonds De Goede Herder Haacht

bottom of page