top of page
monument-statue-metal-church-christian-door-730510-pxhere.com.jpg

Ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving kan je ontvangen bij ernstige ziekte, voor een zware operatie of wanneer je het levenseinde voelt naderen …

Als je zelf of voor iemand die je dierbaar is dit sacrament wenst, contacteer dan priester Theo via 0485 97 78 63.

bottom of page