top of page
Huwelijk (1).jpg

Sacrament van het huwelijk

In de Katholieke Kerk is het huwelijk een van de zeven sacramenten. De bedienaren van dit sacrament zijn de bruid en de bruidegom. Het canoniek recht schrijft voor dat namens de kerk de pastoor van de lokale parochie als getuige optreedt. Dit kan ook gebeuren door een andere priester of diaken, indien die hiervoor is gedelegeerd door de pastoor. De kerkelijke huwelijksviering vindt plaats tijdens een woorddienst of in een eucharistieviering. Een eucharistieviering is alleen maar zinvol als het vieren van de eucharistie een belangrijke plaats inneemt in het leven van het koppel.

Als jullie een kerkelijk huwelijk overwegen, neem dan tijdig (minstens zes maanden vooraf) contact door het invullen van dit formulier. Dan worden jullie gecontacteerd door een priester of diaken om te overleggen over de inhoudelijke en praktische voorbereiding van jullie huwelijk.

Een koppel dat door omstandigheden (bijvoorbeeld een vroeger huwelijk) niet kerkelijk kan huwen en dat toch Gods zegen wil vragen over hun nieuwe verbintenis, neemt contact op met de pastoor of met de diaken.

bottom of page