top of page
Doopsel.jpg
Doopsel

Het doopsel of de doop is in het christendom het eerste sacrament van de christelijke initiatie (daarna volgen nog de eucharistie en het vormsel). De dopeling wordt overgoten met doopwater of erin ondergedompeld. 

Eerste communie

De eerste communie is voor het eerst helemaal meedoen in de eucharistieviering. Hiermee zet je een volgende stap in je geloofsgroei na het sacrament van het doopsel. Toen werd je opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen en in de kerkgemeenschap. Vanaf de eerste communie kan je de eucharistie ten volle beleven.

1stecommunie3.jpg
vormsel 2 (1).jpg
Vormsel

Het vormsel is een bevestiging van het doopsel. Bij het doopsel word je gedoopt met water en word je gezalfd met olie. Tijdens het vormsel word je ook gezalfd. Dit gebeurt door de bisschop of zijn afgevaardigde. Daardoor krijgt deze zalving een meerwaarde t.o.v. de zalving bij de doop

Huwelijk

In de Katholieke Kerk is het huwelijk een van de zeven sacramenten. De bedienaren van dit sacrament zijn de bruid en de bruidegom. Het canoniek recht schrijft voor dat namens de kerk de pastoor van de lokale parochie als getuige optreedt. Dit kan ook gebeuren door een andere priester of diaken, indien die hiervoor is gedelegeerd door de pastoor. De kerkelijke huwelijksviering vindt plaats tijdens een woorddienst of in een eucharistieviering. Een eucharistieviering is alleen maar zinvol als het vieren van de eucharistie een belangrijke plaats inneemt in het leven van het koppel.

Huwelijk (1).jpg
hands-1947915.jpg
Biecht

Door te biechten, toon je aan God dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt. Je toont dat je berouw hebt en dat je opnieuw wilt beginnen. In het sacrament van de verzoening toont God dat Hij ons dat wat we fout gedaan hebben, niet aanrekent. Hij laat ons iedere keer opnieuw beginnen, Hij geeft ons kansen. Het sacrament van de biecht biedt ons troost en nieuwe levenskracht aan.

Ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving kan je ontvangen bij ernstige ziekte, voor een zware operatie of wanneer je het levenseinde voelt naderen … Als je zelf of voor iemand die je dierbaar is dit sacrament wenst, contacteer dan priester Theo via 0485 97 78 63.

monument-statue-metal-church-christian-door-730510-pxhere.com.jpg
bottom of page