top of page

PASTORALE ZONE DE GOEDE HErdER

MISINTENTIE

Misintentie aanvragen

Wanneer we samenkomen om de eucharistie te vieren, dan doen we dat niet alleen samen met de aanwezigen, maar ook samen met de mensen die op een of andere manier met ons verbonden zijn: onze zieken en bejaarden, onze heiligen, onze dierbare overledenen ...

 

Daarom is het een lovenswaardig gebruik in de katholieke traditie om door het aanvragen van ‘misintenties’ ervoor te zorgen dat onze dierbare overledenen – bijvoorbeeld naar aanleiding van hun verjaardag, of de verjaardag van hun overlijden – bij name genoemd worden in de eucharistieviering. Het is een uitstekende gelegenheid om met hen verbonden te blijven en hun naam levend te houden in onze gemeenschap.

Een misintentie of gebedsintentie kan ook worden aangevraagd voor een zieke, voor hulp, voor de vrede, voor een vriend of familielid, of gewoon uit dankbaarheid …

De intenties worden tijdens de zondagsviering vermeld bij de voorbede en verschijnen ook in het parochieblad. Dit kan ook anoniem gebeuren. We bidden dan samen voor een bijzondere intentie.

We nemen spoedig contact met u op!

Vraag een misintentie minstens 3 weken vooraf aan.

 

Betalen kan door overschrijving van € 15 op rekening ‘Transit Pastorale zone Haacht’ BE62 7390 1484 7061.

Je kan ook een misintentie aanvragen voor of na de zondagsviering of tijdens de openingsuren op het secretariaat.

Je kan ook altijd een e-mail sturen naar zonesecretariaathaacht@gmail.com

In alle kerken liggen ook omslagen waarop je de nodige gegevens kan noteren voor een intentie en waar je € 15 in kan stoppen om af te geven.

bottom of page