top of page

Sacrament van het vormsel

Het woord ‘vormen’ komt van het Latijnse woord ‘confirmatio’. Het betekent ‘bevestigen’.

vormsel 2 (1).jpg

Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en je eerste communie hebben laten doen. Je ouders hebben op die manier ervoor gekozen om jou bij de Kerk van Jezus te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf bevestigen.

Het vormsel is een bevestiging van het doopsel. Bij het doopsel word je gedoopt met water en word je gezalfd met olie. Tijdens het vormsel word je ook gezalfd. Dit gebeurt door de bisschop of zijn afgevaardigde. 

Twee mogelijkheden

Vormsel voor leerlingen van het zesde leerjaar

Het vormsel is een uitdrukkelijke stap in de geloofsgroei: als het ware een bevestiging van het doopsel waarmee je te kennen geeft dat je je weg in het geloof verder wil zetten.

Naast een aantal catechesemomenten zijn er ook de maandelijkse (kindvriendelijke) vieringen en de vieringen die essentieel zijn als opstap naar het vormsel: naamopgave, kruisaanvaarding, hernieuwing van de doopbelofte tijdens de Paaswake.

Het vormsel wordt toegediend tijdens de vormselviering in de kerk van Sint-Remigius.

Vormsel voor 13 – 17 jarigen: project Lange Weg

Kinderen die op twaalfjarige leeftijd niet gevormd worden, kunnen instappen in het project Lange Weg.

De geloofscommunicatie binnen het Lange Weg-project steunt of vijf pijlers:

  • de eigen geloofsgroei van elke jongere;

  • samen vieren, thuiskomen;

  • deel worden van en mee bouwen aan een levende gemeenschap;

  • in gesprek gaan met de Bijbel;

  • solidair, bewust en dienstbaar de wereld ingaan.

Elk schooljaar start een nieuwe groep die begeleid wordt door een of meerdere catechisten.

De vormselviering van de Lange Weg gaat door in de kerk van Haacht Station

PROGRAMMA VORMSELCATECHESE 2023-2024

bottom of page