top of page
Zoeken

1/10: zonale viering

Zonale viering bij het begin van de missiemaand:

ja zeggen en doen!Op zondag 1 oktober 2023 kwamen we met de gelovigen van onze pastorale zone om 10.30 uur samen in de kerk van Sint-Remigius om eucharistie te vieren.Diaken Jean Paul verwees in zijn homilie naar lezing van de profeet Ezechiël die de oproep van God liet klinken om het onrecht achter ons te laten. Hij verduidelijkte: 'iedere mens moet keuzes maken in zijn leven, iedere mens is uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Paulus inspireerde ons tot samenhorigheid en eensgezindheid door ‘elkaar lief te hebben en het onderling eens te zijn’. En Jezus riep op om consequent te zijn en ons ja tegenover God telkens opnieuw in daden om te zetten.'Hij vervolgde: 'we hebben allemaal ja gezegd bij onze doop, onze eerste communie, ons vormsel, ons huwelijk, onze wijding … Telkens als we op zondag te communie gaan, zeggen we ja tegen God en zijn liefde voor ons, zeggen we ja tegen de missio, de zending die Hij ons geeft om zijn liefde uit te dragen en concreet handen en voeten te geven in onze wereld!


Waar zijn we met ons ja tegenover God:

- wanneer we uitgenodigd worden om samen eucharistie te vieren op zondag?

- wanneer we de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken?

- wanneer we gaan wandelen of bidden voor vrede?

- wanneer mensen in onze straat of in onze rusthuizen verkommeren in eenzaamheid?

- wanneer we als christelijke gemeenschap afscheid nemen van het aardse leven van iemand?

- wanneer we uitgenodigd worden voor een missionaire avond?

- wanneer we uitgenodigd worden om de zaak van de Palestijnse christenen daadwerkelijk te steunen?

- wanneer we uitgenodigd worden om ons te engageren in onze pastorale zone?


Grote namen als Franciscus van Assisi hebben ons voorgeleefd hoe het kan. Laten we ons door zo iemand inspireren: zorg voor de mensen, vooral voor de kleinsten en de minsten, zorg voor dieren, natuur, milieu en klimaat, oog en oor voor God … '


Er weerklonk een oproep om de vreugde van het evangelie te delen en elkaar te bemoedigen en te inspireren om ons ja, ja te laten zijn en dag in dag uit Gods zending ernstig te nemen.


'Deel je vreugde' is ook het motto voor de missiemaand oktober 2023. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Samen baden we daarom aan het slot van de viering het gebed van de missiemaand:


God, onze Vader,

uw Zoon heeft ons zijn missie toevertrouwd.


Kijk naar ons.

We zijn als de Emmaüsgangers:

mannen en vrouwen die het soms moeilijk hebben.

Onze zorgen en onze vreugde vertrouwen we U toe.


Ga met ons mee op de weg van het leven.

Luister naar onze zorgen, onze vreugde.

Open ons hart voor uw Woord,

doe ook ons hart branden.


Kom aan onze tafel zitten,

open onze ogen om U te herkennen

in het breken van het brood

en in het delen van ons leven.


Vol vreugde zullen we dan opstaan

om uw liefde aan onze wereld te openbaren.


Amen


Aan het einde van de viering was er nog een warm moment van ontmoeting bij een glaasje en een hapje.

40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page