top of page
Zoeken

Een droom die doet dromen

Naar jaarlijkse traditie ging van 22 tot en met 30 januari 2024 in de kerk van Sint-Adriaan de noveen door in voorbereiding van het feest van Don Bosco. Gelovigen uit onze pastorale zone, vrienden van Don Bosco en salesianen van de missieprocuur uit Boortmeerbeek kwamen dagelijks samen om eucharistie te vieren en het noveengebed te bidden. Zes verschillende voorgangers en zeven predikanten zorgden telkens weer voor een inspirerende viering en stonden stil bij het leven en werk van Don Bosco.Daarbij werd ook meermaals verwezen naar de droom die hij tweehonderd jaar geleden had toen hij negen jaar oud was. Een droom die Don Bosco op zijn jonge leeftijd nog niet kon plaatsen, maar die hem altijd bijbleef.


Hij droomde dat hij, niet ver van zijn ouderlijk huis, met veel jongeren in een grote tuin speelde. Toen er enkele kinderen begonnen te vechten, te spotten en te vloeken, wou hij hen tot zwijgen brengen. Hij schreeuwde hen toe, sloeg hen en kreeg zelf ook rake klappen.


Toen zag Don Bosco de verschijning van een Dame die in het wit gekleed was en tot hem sprak: 'je zult de vechtende jongeren voor je winnen, niet door je vuisten te gebruiken, maar door goedheid en liefde'.


Daarom koos Don Bosco Franciscus van Sales als voorbeeld. Want de heilige Franciscus droeg liefdevolle inzet en vrijheid hoog in het vaandel. 'Doe alles uit liefde, niets omdat het moet', was een bekende uitspraak van Franciscus van Sales. Hij geloofde dat het praktische geluk bestaat in de groei in wijsheid, eerlijkheid, goedheid en vreugde, maar dat het essentiële geluk de ontmoeting is in God. Zo werd hij de patroonheilige en beschermheer van de salesiaanse congregatie die Don Bosco oprichtte.


Om de droom van Don Bosco ook 200 jaar later nog levend te houden, koos de algemeen overste van de salesianen als jaarspreuk voor 2024: 'Leven uit de droom die ons doet dromen'.


Op woensdag 31 januari kwamen we opnieuw samen in de kerk van Sint-Adriaan om in verbondenheid eucharistie te vieren ter gelegenheid van het feest van Don Bosco.Bisschop Bert Vanbuel, salesiaan van Don Bosco, ging de viering voor. Hij werd bijgestaan door medebroeders van de missieprocuur uit Boortmeerbeek, door priester Theo en diaken Jean Paul.


Ook mgr. Bert verwees tijdens zijn homilie naar de droom die aan de basis lag van wat Don Bosco gerealiseerd heeft en wat de salesianen nu verderzetten: jongeren een plek bieden waar ze kunnen thuiskomen. Een plek voor iedereen, waar jongeren zichzelf kunnen ontplooien en samen op zoek kunnen gaan naar de zin van het leven.


Hij legde de nadruk op het belang van het samen bidden en citeerde daarbij de woorden van paus Franciscus tijdens de wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon: 'de Kerk is er voor iedereen, para todos, todos, todos ...'


Aan het einde van de viering baden we samen tot Don Bosco dat hij ons blijft bezielen om zijn voorbeeld te volgen, zodat het werk dat hij begonnen is altijd vruchten kan dragen in overvloed.


Jean Paul sprak tot slot nog een paar dankwoorden uit. Hij richtte zich tot alle mensen die samenkwamen tijdens de noveen en het feest van Don Bosco. Maar hij bedankte ook heel bijzonder alle salesianen die er steeds weer voor zorgden dat we in verbondenheid konden bidden en eucharistie vieren.Als symbool van die verbondenheid overhandigde hij aan de salesiaanse gemeenschap een beeldje van Jezus als Goede Herder: de inspiratiebron van Franciscus van Sales, van Don Bosco en van onze pastorale zone 'De Goede Herder'.


Na de viering was er nog een ontmoetingsmoment in het zaaltje naast de kerk waar we warm onthaald werden door Armand die ook voor een drankje en een hapje had gezorgd. Dankjewel, Armand!


Laten we in verbondenheid en in het spoor van Don Bosco,

verder dromen en werken aan die droom.
51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page