top of page
Zoeken

Zonale dankviering op 25 juni 2023

Aan het einde van het pastoraal werkjaar kwamen meer dan honderd gelovigen vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze pastorale zone op zondag 25 juni 2023 om 10.30 uur samen in de kerk van Sint-Remigius om in verbondenheid eucharistie te vieren

Pastoor Theo heette alle aanwezigen van harte welkom op de viering waarmee we het werkjaar met vreugde en dankbaarheid afsloten.


De viering werd muzikaal ondersteund door de leden van de verenigde koren en er waren ook lectoren uit Haacht Station, Sint-Adriaan, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel en Sint-Remigius aanwezig.


Tijdens zijn preek na het evangelie (Matteüs 10, 26-33) benadrukte Theo dat ook wij vandaag, net zoals de leerlingen van Jezus destijds, nog altijd worden uitgenodigd Hem te ontmoeten en te luisteren naar zijn Woord. Maar hij wees ons ook op het belang om daarna naar buiten te gaan en te getuigen van de liefde en de vreugde in ons hart, dankzij onze ontmoeting met God.


Een opdracht die niet altijd gemakkelijk is, zeker niet in een samenleving waarin we vaak momenten van onenigheid, onbegrip en ontmoediging ervaren. Maar de boodschap van het evangelie is duidelijk: ‘wees niet bang, heb vertrouwen!’ Vertrouwen in de liefde en zorg die in ieder van ons, vaak onzichtbaar, aanwezig is.

Maar ook vertrouwen op God, een Vader die ons steunt, die in ons gelooft, die het beste voor ons wil, die geïnteresseerd is in onze zwakheden en sterktes, onze vreugde en verdriet, onze successen en mislukkingen.


De woorden van Jezus schenken vertrouwen en vrede. Hij stelt geen God van angst voor, maar een God van goedheid en barmhartigheid. Vertrouwen maakt ons constructiever, positiever en optimistischer over de wereld om ons heen.


Theo maakte ook van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de inzet van het voorbije jaar. Want het was een jaar met verschillende activiteiten en initiatieven.Een speciaal woord van dank ging naar de mensen die zich inzetten bij de voorbereiding van de dopen, eerste communie- en vormsel-vieringen, bij het voorbereiden van jonge koppels op het huwelijk, het begeleiden en i.v.m. diaconie.

Maar ook de verenigingen, de koren, de lectoren in de kerk, de misdienaars werden niet vergeten. Evenmin als de mensen die zorg dragen voor de financiën, voor de netheid van de kerk en ook zij die zorgen voor de verwelkoming in de kerk en het voorbereiden van een kleine receptie na de viering.

Hij benadrukte dat we ons door al deze activiteiten ten dienste stellen van het evangelie.


Tot slot wenste hij alle aanwezigen namens de pastores en de zoneploeg fijne vakantie-dagen toe.


Na de viering was er nog een receptie in de kerk, een mooie gelegenheid even na te praten bij een glaasje en een hapje.


Foto’s: Raïsa


29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page