top of page
Zoeken
  • Anne

Aswoensdagviering 2023

Bijgewerkt op: 3 mei 2023

Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, viel dit jaar op 22 februari. In de Sint-Jan de Doper kerk van Tildonk kwamen we om 19.30 uur samen met mensen uit alle geloofsgemeenschappen van onze pastorale zone om ingetogen en in verbondenheid eucharistie te vieren.


Reeds bij het begin van de viering werd de nadruk gelegd op het belang van delen en herverdelen, van solidariteit en soberheid.


Meteen ook boodschap van de campagne van Broederlijk Delen met dit jaar als thema:

'de 25%-revolutie'.


Jos Ceustermans verduidelijkte dat Broederlijk Delen het economisch systeem wil veranderen en streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Iets wat - zo beklem-toonde hij - mogelijk is als we hier samen aan werken. Want 25% volstaat om het 100% anders te doen. Dit werd geillustreerd door vooraan in de kerk een bord met een procentteken (wat staat voor winstbejag) met een draaiende beweging naar een deelteken om te vormen.


Symbolisch werden daarna de palmtakjes, die vorig jaar op Palmzondag werden uitgereikt, tot as verbrand om onze verganke-lijkheid aan te tonen, maar ook onze bereidheid om het tij te keren en om samen te werken aan een nieuwe en betere wereld.


Alle aanwezigen, jong en oud, ontvingen dan ook een askruisje als teken van hoop, geloof en om-mekeer. In zijn homilie benadrukte pastoor Theo dat de veertigdagentijd een ideale tijd is om stil te staan en na te denken over de essentie van ons leven en over onze verbondenheid met God en met elkaar. Maar itnodiging om eveneens een u solidair te zijn met onze mede-mensen en niet onverschillig te blijven voor wat dicht bij ons of elders in de wereld gebeurt. Hij ging dieper in op de drie belangrijke elementen uit het evangelie (Mt 6,

1-6, 16-18) die ons daarbij op weg helpen: geven, bidden en vasten.


Tijdens het bidden van het Onze-vader werd iedereen dan ook uitgenodigd om op te staan en elkaar de hand te reiken als teken van verbondenheid en bereidheid om in deze veertigdagentijd samen op weg te gaan.


Aan het einde van een bemoedi-gende en inspirerende viering ontving iedereen nog een blaadje in de vorm van een puzzelstuk met daarop de vraag: 'wat doe jij voor een betere wereld?'. Een vraag met een opdracht voor onszelf, maar tegelijk ook een aansporing om hierover met anderen in dialoog te gaan ...


10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page