top of page
Zoeken

Bedankt, catechisten!

Catechist zijn ... een prachtige roeping!

Catechist zijn, wat betekent dat?

Paus Franciscus verwoordt het zo:

'Catechisten hebben een onvervangbare missie in het doorgeven en verdiepen van het geloof. Het lekenambt van de catechist is een roeping, het is een missie. Catechist zijn betekent dat je ‘catechist bent’, niet dat je ‘werkt als catechist’. Het is een manier van zijn, en er zijn goede catechisten nodig die zowel metgezellen als pedagogen zijn.'


Ook de catechisten van onze pastorale zone gaven het voorbije pastoraal werkjaar alweer het beste van zichzelf door hun geloof te delen en tochtgenoten te zijn.

Om hen te bedanken voor zoveel inzet en engagement kwamen we op 20 juni samen tijdens een kaas- en wijnavond in het ontmoetingscentrum van Haacht Station. 

Na een warm moment van ontmoeting waar iedereen met elkaar kon kennismaken en bijpraten nam pastoor Theo het woord. Hij verwelkomde alle catechisten en bedankte hen van harte voor hun samenwerking en inzet.

Catechisten bieden daardoor - zo zei hij vol overtuiging - toekomstperspectief voor de Kerk in onze tijd.

 

Door ouders, kinderen en jongeren nabij te zijn en met hen toe te leven naar een doopsel, bij de voorbereiding van hun eerste communie en vormsel.

Door met hen het geloof te delen dat we ook zelf mochten ontvangen. Een vreugdevolle, maar ook zeer dankbare opdracht!

Diaken Jean Paul sloot hierbij aan. Hij nodigde alle aanwezigen uit om ook na de catechesemomenten verbonden te blijven met de mensen die ze mochten ontmoeten, om hen nadien niet los te laten.

Om dit uit te drukken werden er symbolisch vier kaarsjes aangestoken. Jean Paul bad daarbij telkens een inspirerend gebed: voor de kindjes die gedoopt werden, voor de kinderen die hun eerste communie deden, voor de jongeren die gevormd werden en ook hun ouders en grootouders.

 

Aan het einde van dit bezinningsmoment werd er nog een kort filmpje vertoond van paus Franciscus waarin de boodschap weerklonk:

'Er zijn creatieve mensen nodig die het Evangelie verkondigen, waarbij zij de gulden middenweg vinden tussen te discreet en te assertief. Bovenal dienen ze het te verkondigen met hun leven, met zachtmoedigheid, in een nieuwe taal die nieuwe wegen opent. En in zoveel bisdommen, op zoveel continenten, is de evangelisatie in wezen in handen van een catechist.'


Dan was het tijd om bij een glaasje wijn te genieten van lekkere kazen en van elkaars gezelschap. Een moment ook om ervaringen van het voorbije catechesejaar uit te wisselen.

Omdat niet iedereen elkaar al eerder ontmoet had, kregen alle aanwezigen ook de kans om zichzelf voor te stellen, hun taak als catechist toe te lichten en ook uit te leggen wat daarbij voor hen zo waardevol en belangrijk is. Het werd snel duidelijk dat iedereen met veel passie sprak over zijn of haar inzet als catechist.

Theo en Jean Paul benadrukten nog het belang om met catechese zowel de jongeren als ook hun ouders te bereiken en hen aan te moedigen om met elkaar over het geloof in dialoog te gaan. Ook om te blijven zoeken naar manieren om hen samen te betrekken, o.a. door het bijwonen van de vieringen in gezinsverband.

 

Iedereen werd aan het eind van de avond nogmaals bedankt voor zijn of haar engagement als catechist. Zoals het tijdens de videoboodschap klonk met de woorden van paus Franciscus:

'Laten we alle catechisten bedanken voor het enthousiasme waarmee ze deze missie ten dienste van de Kerk beleven. Laten we samen bidden voor de catechisten, geroepen om het Woord van God te verkondigen: opdat ze er getuige van mogen zijn met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met diepe vrede'.

 

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page