top of page
Zoeken

Herdenkingsviering wapenstilstand

Naar jaarlijkse traditie werd op zaterdag 11 november 2023 Wapenstilstand herdacht, het einde van de ‘Groote Oorlog’. In onze pastorale zone kwamen we hiervoor dit jaar om 11 uur samen in de kerk van O.L.V.-van Altijddurende Bijstand in Haacht Station.

De burgemeester en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Haacht, de vaandeldragers en militairen, maar ook jongeren en mensen uit onze geloofsgemeen-schappen waren speciaal hiervoor naar de kerk gekomen. Pastoor Theo heette hen van harte welkom.


Hij wees bij het begin van de viering - die muzikaal werd ondersteund door ‘Ons Koper’ - op het belang om de Eerste Wereldoog te blijven herdenken. Omdat de wereld, nu meer dan 100 jaar later, nog steeds geconfronteerd wordt met ontelbare oorlogen en gewapende conflicten waarbij zoveel onschuldige slachtoffers te betreuren zijn. Er klonk een gebed en een oproep om dankbaar de mensen te blijven gedenken die hun leven hebben gegeven.


Luc en Lisa lazen het indringende gedicht ‘In Flanders Fields’ van luitenant-kolonel John McCrae afwisselend in het Engels en het Nederlands voor. Daarna weerklonken de tonen van ‘The Last Post’ als eerbetoon aan de vele slachtoffers van de gruwelijke oorlog.


Els bracht een tekst van koning Albert waarmee hij op 11 november tijdens zijn triomfantelijke intrede te Gent zijn zegevierende troepen toesprak en een nabeschouwing door luitenant-kolonel Willy Breton.


We luisterden vervolgens naar de Boodschap uit het Evangelie volgens Matteus, waarbij de leerlingen door Jezus gezonden worden om zieken te genezen, doden op te wekken … en om de vredesboodschap te brengen.

Pastoor Theo ging dieper in op de betekenis van deze woorden die ook vandaag op ieder van ons van toepassing zijn. Hij maakte de link naar de voortdurende reeks van oorlogen. Zinloze oorlogen die ontstaan wanneer geen rekening wordt gehouden met de boodschap van vrede en die dood tot gevolg hebben. Hij benadrukte daarom het belang om voortdurend te blijven werken aan die vrede.


Nadien las Erin een tekst voor die de gruwel van de oorlog in onze gemeente onderstreept.


Ook burgemeester Swiggers richtte het woord tot alle aanwezigen. Hij benadrukte dat we niet alleen oorlogsslachtoffers moeten herdenken, maar bij uitbreiding ook alle slachtoffers van misbruik en geweld.


Tot slot volgde nog een bloemenhulde bij de oorkonde in de kerk terwijl ‘Ons Koper’ de Brabançonne en het Te Velde liet klinken.


Wapenstilstand, een dag om de gruwel van de oorlog, maar vooral het belang van vrede, nooit te vergeten …

43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page