top of page
Zoeken

ZONALE STARTVIERING

Zondag 3 september 2023, de eerste zondag van het nieuwe pastoraal werkjaar, werd ook het vijftigjarig jubileum van Samana Haacht gevierd. Talrijk waren gelovigen vanuit alle geloofsgemeenschappen van onze pastorale zone om 10.30 uur samengekomen in de kerk van Sint-Remigius om dankbaar en in verbondenheid eucharistie te vieren.


Het werd een zeer mooie zonale viering met pastoor Theo en diaken Jean Paul als voorgangers, met misdienaars Emma en Paulien en lectoren uit de geloofsgemeenschappen van onze parochie De Goede Herder Haacht. Het verenigd koor en organist Louis ondersteunden de viering muzikaal.


In de inleiding hoorden we dat alle verenigingen en bewegingen uit onze pastorale zone hun werking van het nieuwe pastorale jaar onder Gods zegen willen plaatsen. Of het nu de zorg is voor het kerkgebouw of voor de liturgie, de catechese of de evangelisatie, de diaconie of de zorg voor medemensen dichtbij en veraf, de communicatie of de financiën … alles wat we doen vanuit ons geloof als christenen werd die zondag onder de zegen en de bescherming van God geplaatst.


Ook het jubileum van Samana in Haacht werd reeds bij het begin van de viering speciaal vermeld: vijftig jaar inzet en engagement voor zieken en eenzamen, honderden mensen die het beste van zichzelf hebben gegeven en blijven geven om hun zieke medemens nabij te zijn met een luisterend oor en een helpende hand.


In zijn homilie, aansluitend op de lezingen van die zondag, benadrukte pastoor Theo dat God ons altijd nabij wil zijn en ons nooit in de steek laat.


Ook in fases van ons leven wanneer we ontmoedigd of ontgoocheld zijn, in tijden van twijfel, ziekte en eenzaamheid mogen we nooit vergeten dat God er voor ons is en ons wil troosten. Hij bedankte dan ook uitdrukkelijk de leden van Samana - die troost brengen en zieken en eenzamen nabij zijn telkens wanneer ze bij hen op bezoek gaan - voor hun inzet.

Tot slot wenste hij alle aanwezigen een jaar in verbondenheid met God en met elkaar toe.

Tijdens de voorbede was er o.a. speciaal aandacht voor alle mensen die zich in onze pastorale zone op een of andere wijze inzetten of engageren. We baden dat God zelf hen kracht mag schenken om te blijven getuigen van hun geloof in woord en daad.


Aan het einde van de viering richtte diaken Jean Paul nog een dankwoord aan allen die zich hadden ingezet om van deze startviering een echte zonale eucharistieviering te maken. Speciale dank was er nogmaals voor de blijvende inzet en het engagement van Samana. Maar ook allen die gekomen waren om de zonale viering bij te wonen en er soms zelfs voor gezorgd hadden dat wat minder mobiele mensen aanwezig konden zijn, werden hartelijk bedankt.


Na de viering volgde nog een receptie in de kerk waarbij mensen van alle geloofsgemeen-schappen konden napraten bij een drankje en een hapje. Het werd een warm moment van ontmoeting. Ook hier waren er vele vrijwilligers die spontaan een handje toestaken. Zo werd het nieuwe pastoraal jaar ingezet in verbondenheid.Vanaf nu komen we elke eerste zondag van de maand samen voor een zonale eucharistieviering om 10.30 uur in de kerk van Sint-Remigius.


42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page